Dự án bất động sản

 

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 03/10/2018

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 03/10/2018

Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525

 
Liền kề Diện tích Hướng Đường Tiến độ Giá gốc Giá bán đã có VAT Số tiền GĐ 1 Tổng giá
4 1 100 Tây ô góc 40m 100% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 2 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 11 100 Tây Nam 25m 100% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 1x 86 Tây Bắc 40m 100% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                   
5 10 100 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 100% 15 TT TT TT
5 20 100 góc Tây Nam vườn hoa 25m 100% 15 TT TT TT
                   
6 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 100% 15 TT Liên hệ Liên hệ
6 8 127,5 góc Đông Bắc 14m 100% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                   
7 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 100% 16,5 38 4.845,00 4.845,00
7 x 100 Đông Bắc 14m 100% - TT Liên hệ Liên hệ
7 20 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
7 22 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
                   
8 9 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
8 21 100 Tây Nam 25m 100% - TT Liên hệ Liên hệ
                   
9 7 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
9 x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
                   
11 x 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
11 10 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
                   
12 x 90 Tây Nam 14m 100% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
                   
14 10 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
14 2x 90 Tây Bắc 17m 80% 16,5 TT Liên hệ Liên hệ
                   
15 6 90 Đông Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
15 8 90 Đông Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
15 28 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
16 8 90 Đông Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
16 23 90 Tây Nam 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
16 24 90 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
17 6 90 Đông Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
17 7 90 Đông Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
                   
1 1 115 góc tây Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
1 x 100 Đông Bắc 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
1 1x 100 Tây Nam 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
1 22 85 Tây Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
2 1x 100 Đông Bắc 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
2 21 100 Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
3 1 102 Đông Bắc ô góc vh 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
3 9 100 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
4 24 127,5 góc Tây Nam 25m 80% -- TT Liên hệ Liên hệ
5 8 100 Đông Bắc 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
5 14 100 Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
5 1x 100 Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
5 1x 100 Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
5 21 100 Tây Nam 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
6 11 85 Đông Nam 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
6 12 85 Đông Nam 17m 80% 19 33 2.482,00 2.805,00
                   
1 12 100 Tây Bắc 40m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
                   
2 x 100 Đông Bắc 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
2 7 100 Đông Bắc 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
2 14 100 Tây Bắc 40m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
                   
3 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 x 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 x 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                   
4 6 100 Đông Bắc 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
5 5 100 Tây Nam 17m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
5 9 102 góc Tây Nam vh 17m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
6 1x 100 góc Đông Nam 17m 80% -- TT Liên hệ Liên hệ
6 17 100 Tây Nam 17m 80% -- TT Liên hệ Liên hệ
                   
7 8 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
7 1x 102 Đông Bắc vườn hoa 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
8 x 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
8 10 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
9 x 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
9 8 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
9 22 100 Đông Nam 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
10 6 100 Đông Nam 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                   
12 2 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 x 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 5 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 7 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 8 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 12 100 Tây Bắc ô góc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 17 100 Tây Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 1x 100 Tây Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
13 3 100 Đông Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
13 7 100 Đông Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
13 25 85 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
14 1 102 Góc vườn hoa Tây Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
14 x 100 Tây Nam 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
14 1x 100 Tây Nam 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
15 2 100 Đông Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
15 4 100 Đông Bắc 17m 80% 15 30 2.700,00 3.000,00
15 8 100 Đông Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
15 18 126,01 Tây Nam 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
15 19 126,01 Tây Nam 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
15 22 124,74 Tây Nam 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
15 x 126,85 Tây Nam 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                   
1 14 100 Tây Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
2 8 100 Đông Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 4 100 Tây Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 12 127,5 góc Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
5 8 100 Tây Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                   
7 11 127,5 Tây Nam ô góc vh 30m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
8 4 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
8 9 100 Đông Bắc 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
8 1x 100 góc Đông Bắc vườn hoa 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
8 1x 125 Tây Nam 30m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
8 1x 125 Tây Nam 30m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
8 21 125 Tây Nam 30m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
9 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
9 x 100 Đông Bắc 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
9 20 125 Tây Nam 30m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
10 1 127,5 góc Đông Bắc 25m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
10 4 100 Đông Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
10 6 100 Đông Bắc 25m 80% 22 TT Liên hệ Liên hệ
10 9 100 Đông Bắc 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
10 10 100 Đông Bắc 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
11 11 100 Đông Bắc 25m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
12 x 100 Đông Bắc 25m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
12 8 100 Đông Bắc 25m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
12 12 127 Đông Nam ô góc 25m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
13 7 100 Tây Bắc 17m 80% 14,7 TT Liên hệ Liên hệ
13 1x 100 Tây Bắc 17m 80% 14,7 TT Liên hệ Liên hệ
13 1x 100 Tây Bắc 17m 80% 14,7 TT Liên hệ Liên hệ
14 x 100 Tây Nam 17m 80% 14,7 TT Liên hệ Liên hệ
15 x 100 Đông Nam 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
15 x 100 Đông Nam 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
15 6 100 Đông Nam 17m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
16 2 100 Đông bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
16 5 100 Đông bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
16 11 127,5 Tây Nam góc vườn hoa 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
16 20 115 góc Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
17 2 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
17 6 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
17 1x 125 Tây Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
17 18 125 Tây Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
18 6 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
18 8 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
18 1x 125 Tây Nam 17m 80% 19 30,3 3.312,50 3.787,50
18 21 125 Tây Nam 17m 80% 19 30,5 3.337,50 3.812,50
19 1x 100 Nam 14m 80% 13 25,2 2.260,00 2.520,00
19 1x 100 Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
20 1 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 13 24 2.140,00 2.400,00
21 x 100 Nam 14m 80% 13 24 2.140,00 2.400,00
21 16 100 Tây Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
22 6 100 Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
22 13 100 góc vườn hoa Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
22 16 100 Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
22 18 100 Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
23 18 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
24 1 116,26 Góc Tây Bắc 17m 80% 15 27,5 2.848,37 3.197,15
25 7 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
25 24 100 Tây Nam vườn hoa 14m 80% 15 23 2.000,00 2.300,00
26 18 100 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
27 20 100 Tây Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
28 10 127,5 Tây Nam ô góc 17m 80% 13 26 2.983,50 3.315,00
28 11 100 Tây Bắc 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
29 5 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
29 11 100 Đông Bắc 17m 80% 19 TT Liên hệ Liên hệ
29 30 100 Tây Bắc 17m 80% 13,5 TT Liên hệ Liên hệ
30 9 100 Đông Bắc 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
30 14 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
30 1x 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
32 x 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
32 11 100 Đông Bắc 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
32 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
32 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
33 8 100 Đông Bắc 14m 80% 13 23,5 2.090,00 2.350,00
33 15 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
34 4 100 Đông Bắc 14m 80% - 22,5 Liên hệ 2.250,00
34 9 163,58 Góc Nam 14m 80% 19,8 23 3.114,56 3.762,34
35 9 100 Tây Nam 14m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
35 16 100 Tây Nam 14m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
35 28 100 Tây Bắc 17m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
35 31 100 Tây Bắc 17m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
36 1x 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
36 1x 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
36 22 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
37 x 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
37 9 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
37 1x 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
38 4 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
38 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
39 7 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
39 9 100 Đông Bắc 14m 80% 13 24 2.140,00 2.400,00
39 10 100 Đông Bắc 14m 80% 13 24,3 2.170,00 2.430,00
39 12 100 Tây Nam Góc vườn hoa 14m 80% 12 24,5 2.210,00 2.450,00
39 1x 100 Tây Nam 14m 80% 13 25,5 2.290,00 2.550,00
39 18 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT Liên hệ Liên hệ
40 1 100 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% -- TT Liên hệ Liên hệ
40 8 158,96 góc Tây Nam 14m 80% 19,8 24,5 3.265,04 3.894,52
                   
1 x 96 Tây Bắc ô góc 17m 80% 18 TT TT Liên hệ
1 7 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
1 1x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
1 3x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
1 3x 80 Nam 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
1 56 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
1 xx 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
1 63 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
1 70 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
2 1 96 Góc Tây Bắc 14m 80% 19,8 TT TT Liên hệ
2 15 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
2 9 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
2 20 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
2 34 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
2 36 96 Góc Đông Nam 17m 80% 20,9 TT TT Liên hệ
2 40 80 Nam 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
2 6x 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 5 77,5 Bắc 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 1x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 2x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 2x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 3x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 3x 85,6 Đông 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
3 4x 77,5 Nam 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
3 52a 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
3 5x 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
3 5x 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
3 7x 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
3 7x 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
3 84 85,6 Tây 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 3 85,6 Bắc 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
4 7 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 9 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 1x 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 1x 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 1x 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 2x 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 42 85,6 Đông 17m 80% 19 TT TT Liên hệ
4 51 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
4 5x 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
4 6x 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
4 6x 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
4 6x 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
4 7x 85,6 Tây 14m 80% 18 TT TT Liên hệ
                   
1 4 300 Tây 50m 80% - TT TT Liên hệ
4 3 300 Tây 50m 80% - TT TT Liên hệ
6 3 300 Tây 50m 80% - TT TT Liên hệ
6 3 300 Tây 50m 80% - TT TT Liên hệ
                   
1 2 112,5 Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 5 112,5 Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
1 13 115 Góc Đông Nam 14m 80% 16 TT Liên hệ Liên hệ
2 5 112,5 Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
3 16 100 Nam 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
4 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
4 8 140 góc Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54 TT Liên hệ Liên hệ
4 16 127,5 góc Tây Nam 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
6 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 80% 19,8 30 3.320,10 3.825,00
6 1x 100 Nam 14m 80% - TT Liên hệ Liên hệ
6 16 127,5 góc Tây Nam 14m 80% 19,8 TT Liên hệ Liên hệ
7 8 85 Đông 14m 80% 18 28,5 2.116,50 2.422,50
8 9 140 Nam vườn hoa 17m 80% 20 TT Liên hệ Liên hệ
9 x 85 Bắc 25m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
9 1x 112,5 Đông 14m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
10 15 112,5 Tây 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
11 8 157,5 Đông vườn hoa 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
11 13 112,5 Đông 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 7 85 Nam 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
12 17 112,5 Tây 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
13 3 85 Bắc 17m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
13 5 85 Bắc 17m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
13 6 85 Bắc 17m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
13 17 140 Tây vườn hoa 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
14 12 140 Góc vườn hoa Đông 14m 80% 15,368 25 3.069,70 3.500,00
15 x 85 Nam 20.5m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
15 12 115 góc Tây Nam 20.5m 80% 18 TT Liên hệ Liên hệ
16 x 85 Bắc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
16 8 115 Đông ô góc 17m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
17 1x 112,5 Đông 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
18 1 157,5 góc Tây vườn hoa 14m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
18 x 115 Góc Đông Nam 20.5m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
18 17 112,5 Tây 30m 80% 15 TT Liên hệ Liên hệ
                 

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02D Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02C Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02B Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02A Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/01/2019
Ưu điểm của B2.1 HH02 Thanh Hà Cienco 5
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 802 cc Thanh Hà Mường Thanh tổng 930tr thiết kế đẹp nhất giá rẻ nhất thị trường 80 (m2) 11Triệu/m2 24/01/2019 Hà Nội
Thật 100% căn 3 phòng ngủ cc Thanh Hà Mường Thanh tổng 930tr thiết kế cực đẹp 80 (m2) 11Triệu/m2 18/12/2018 Hà Nội
Chung Cư B2.1 HH02 Thanh Hà Mường Thanh 10,5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 21/11/2018 Hà Nội
Bán căn hộ Thanh Hà Mường thanh 61m2- giá 10.5 tr/m2 rẻ nhất hà nội 60 (m2) 10Triệu/m2 20/11/2018 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh 200 triệu là có nhà Hà Nội- mua ngay gọi 0986.388.345 60 (m2) 630Triệu 20/11/2018 Hà Nội
chung cư thanh hà mường thanh...giá cả hợp lý cho từng hộ gia đinh 0 (m2) Thỏa thuận 14/11/2018 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư B2.1 HH02, HH03 Thanh Hà. Gía cực tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 05/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ view hồ CHung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 15/10/2018 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư B1.3 HH03C. Hướng đông nam view hồ. GIá rẻ! 0 (m2) Thỏa thuận 14/10/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH02, HH03 Thanh Hà. Gía gốc từ 10.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/01/2019 Hà Nội
Bán căn góc B1.3 HH03 Chung cư Thanh Hà. Gía chênh rẻ! Hỗ trợ vay vốn! 0 (m2) Thỏa thuận 15/09/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1808 B1.3 HH03C Thanh Hà. Diện tích 46.55m2. Tổng hơn 600tr 0 (m2) Thỏa thuận 03/10/2018 Hà Nội
Phân phối Liền kề, Biệt thự Thanh Hà Hà Đông. Nhiều nguồn hàng chính chủ Cty. Gía tốt 0 (m2) Thỏa thuận 03/10/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 12/07/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 88092
Lượng truy cập: 53866020
ĐẦU TRANG